Askepott Barnehage

ASKEPOTT

TURMÅL I NÆROMRÅDET

 

Vi går på tur til fjøra i Olsvika og leter etter krabber, fisker og skjell. Vi benytter og kunstgressbana her i Olsvika til eller med ball og andre tumleleker. I nærmiljøet har vi også "Ole Brumm" skogen vår som vi besøker ofte. Der får barna klatre i trær og stige, og vi leter etter småkryp og andre spennende ting. Nede ved fjøra er det også noen hester på beite og de besøker vi så ofte vi kan. Lekeplassen i byggefeltet besøker vi også. Vi drar og på noen lengre turer, og de minste barna får i løpet av året en tur til Barnas Lekeland, mens de eldste reiser til Akvarieparken på Tueneset.

 

SOSIAL KOMPETANSE

 

Mål: Barna skal få innføring i hvordan vi tar hensyn til hverandre.

 

Gjennom å være sammen med andre barn og voksne tilegner barn seg sosial kompetanse.Vi vil gi positiv forsterkning ved prososiale holdninger (gjøre noe bra for andre / ønsket atferd). Videre vil vi fokusere på barnets sterke sider og bruke dette som en ressurs i barnegruppen. Leken skal ha en sentral rolle for barna i barnehagehverdagen. Vi vil legge tilrette for mestringsopplevelser og ha fokus på det positive.

 

SPRÅKLIG KOMPETANSE

 

Mål: Barna skal utvikle sin begrepsforståelse og sitt ordforråd.

 

I alle hverdagsituasjoner som stell, måltid, på - og avkledning, lek ute og inne vil personalet oppmuntre barna til å bruke språket. Både verbalt språk og kroppsspråk er viktig for de minste. For å stimulere barnas språk vil personalet være imøtekommende og oppmerksomme på hva barna mener og ønsker, slik at vi deretter kan hjelpe barnet å sette ord på det han / hun vil si. Bilder, bøker, sanger, rim og regler blir mye brukt. 

TRYGGE OG LEKENDE BARN

 

Trygge barn skapes gjennom mye kjærlighet og god omsorg i kombinasjon med en trygg og lærerik hverdag. Askpott barnehage vektlegger at barna skal få tilegne seg et godt språk og god sosial kompetanse.

 

Barnehagen har kun barn mellom 0 - 3 år og kan tilby et trygt og stimulerende miljø spesielt tilpasset de minste barna. Vi har mange rom med ulike formål, som puterom, jungelrom, kjøkken med formingsmuligheter, stort oppholdsrom med lekekjøkkenkrok, krok med ribbevegg, ganger til tumlelek og godt tilrettelagt stellerom.

 

Ute har vi en spennende lekeplass med både sandkasse, sklier, dissestativ og et variert tumleområde der barna får utfolde seg motorisk. Vi har mange bær og frukttrær som barna får plukke og spise av til det er tomt. 

 

SATSINGSOMRÅDE

 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:

 

  • Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelses erfaringer inne og ute året rundt.
  • Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold.
  • Videre utvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.
  • Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.
  • Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser.
  • Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.
  • Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

 

Vi kommer til å jobbe med dette fagområdet både i hel gruppe og i mindre grupper. Dette er et vidt temaarbeid, og det er mye kjekt vi kan gjøre sammen med barna. Å la barna bli bedre kjent med kroppen sin mener vi er viktig for å gi økt selvfølelse, selvtillit og bli glade i seg selv og andre. De skal få muligheten til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Barna skal også få delta på mat- og måltidsaktiviteter, og motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse, og ikke minst hvor vi får forskjellig mat fra. Barna skal få oppleve fysiske mestringsopplevelser, bli bedre kjent med sansene, følelsene våre og kroppen vår.