Lykkeliten Barnehage

HAVBRIS


Er avdelingen vår for de største barna. Vi er 17 barn på avdelingen i år. Vi vil at barna skal oppleve en hverdag fylt med trygghet, omsorg, gode opplevelser, lek og læring. Å kunne se hvert enkelt barn er viktig for oss. Å skape et godt leikemiljø ut ifra barnas interesser er et satsingsområde for oss. I leken skaper barna vennskapsrelasjoner og utvikler seg. Avdelingen deler i mindre grupper store deler av dagen.


Vi har egen førskolegruppe der vi legger stor vekt på barns medvirkning, der barna får være med å påvirke hverdagen sin. Dette siste året på barnehagen skal være et spennende år, fylt med utfordringer tilpasset aldersgruppen, med mange ulike opplevelser og en god forberedelse til skolestart. Vi har som mål å ha med oss mange nyttige erfaringer og sosial kompetanse i ranselen når vi begynner på skolen, slik som selvstendighet, leikeferdigheter, gode vennskapsrelasjoner og en velutviklet selvfølelse.Sterke vennskapsbånd blir knyttet i denne gruppa.

 

HIMMELBLÅ


Dette er småbarnsavdelingen vår. Vi er en herlig liten gjeng med 12 barn under 3 år. Vi setter av plass og tid til leik på småbarnas egne premisser. Her er det fokus på å skape trygge og gode rammer rundt barnas dag. God og nær omsorg, mulighet til ro og hvile er avgjørende for de minste barnas trivsel og trygghet. Vi deler i mindre lekegrupper, skaper fellesskapsfølelse gjennom gode opplevelser og lar barna utvikle gode vennskapsrelasjoner. De gode møtene mellom barna, og mellom barn - voksen er svært viktig i hverdagen vår. Voksenrollen er å være trygg, nær og støttende. Språkutvikling står sentralt og preger hverdagen vår.

 

 

REGGIO EMILIA

 

Vi er en barnehage som i vårt pedagogiske arbeid lar oss inspirere av Reggio Emilia pedagogikken. Reggio Emilia er en by i Nord Italia, som er blitt kjent for sin barnehagefilosofi, som er utviklet i løpet av de siste 50 årene. Vi arbeider derfor mye med voksen – barn relasjonen, å utvikle gode lekemiljøer og barns medvirkning til egen læring. De tre pedagoger, barnet, rommet og den voksne, har alle en svært viktig rolle i prosessen med et prosjektarbeid. Barna lærer gjennom å få utforske det de er opptatt av og engasjert i, og dette er ikke nødvendigvis det samme som vi voksne har bestemt på forhånd. Så vi må passe på å ha stort rom for barnas innspill i planene våre. Vi har planer, men ikke detaljplaner. Et prosjekt preges av improvisasjon, åpenhet og anerkjennelse.

SATSINGSOMRÅDER

Livsmestring og psykisk helse.

Språk.